Τεχνική της παρωδίας – εφαρμογή

Αν έχεις ολοκληρώσει αυτό το μάθημα πάτησε COMPLETE (δεν είναι ωραία η αίσθηση;) ‘Έπειτα προχώρησε στο επόμενο μάθημα.  Κάποια από τα videos αποτελούν μέρος της…

Τεχνική του αγαπημένου θυμού

Αν έχεις ολοκληρώσει αυτό το μάθημα πάτησε COMPLETE (δεν είναι ωραία η αίσθηση;) ‘Έπειτα προχώρησε στο επόμενο μάθημα.  Κάποια από τα videos αποτελούν μέρος της…

Τεχνική του προοδευτικού πόνου

Αν έχεις ολοκληρώσει αυτό το μάθημα πάτησε COMPLETE (δεν είναι ωραία η αίσθηση;) ‘Έπειτα προχώρησε στο επόμενο μάθημα.   Κάποια από τα videos αποτελούν μέρος της…

Δεν έχετε πρόσβαση!

Κάντε click στο κουμπάκι για να αποκτήσετε το πρόγραμμα

Δεν έχετε πρόσβαση!

Κάντε click στο κουμπάκι για να αποκτήσετε το πρόγραμμα

Δεν έχετε πρόσβαση!

Κάντε click στο κουμπάκι για να αποκτήσετε το πρόγραμμα

Δεν έχετε πρόσβαση!

Κάντε click στο κουμπάκι για να αποκτήσετε το πρόγραμμα

Δεν έχετε πρόσβαση!

Κάντε click στο κουμπάκι για να αποκτήσετε το πρόγραμμα